fbpx
 

Какво трябва да знаеш за денталното лечение на деца под пълна анестезия: д-р Филчева споделя

19.09.2021

1. При какви случаи се препоръчва лечение на детето под пълна анестезия?

Зъбният кариес и други увреждания по зъбите при децата обикновено се лекуват с местна упойка, доколкото третирането им не представлява особена трудност само по себе си. Лечението под обща анестезия спестява неприятни емоции, както и чувството за страх и несигурност у децата, дава спокойствие и удобство на лекаря. Този терапевтичен подход е особено подходящ за много малки деца със значителни увреждания по зъбите, при силно негативни към дентално лечение деца и при такива със специфични потребности.

2. Безопасна ли е пълната анестезия за деца при дентални лечения?

Да. Преди извършване на лечение под „медицински сън“ се извършва преданестезиологичен преглед от анестезиолог, на който да се оцени общото състояние на детето и да се установи какъв тип „медицински сън“ би бил подходящ в конкретния случай.

3. Какви са стъпките за дентално лечение на дете под обща анестезия?

Преди започване на денталното лечение на дете се изготвя подробен лечебен план, който включва няколко основни точки:

  • откриване и описване на всички зъбни увреждания;
  • коментар на конкретните методи за лечението им (вид, брой посещения и пр.);
  • остойностяване на лечението (сума, време и начини за заплащане).

Преди манипулацията детето трябва да бъде прегледано от дентален лекар, който да изготви план за лечение, както и от анестезиолог – който да се погрижи за вида анестезия (медицинския сън).
При деца със страх от лечение, които не съдействат и на които не може да се извърши предварителен преглед, денталният лекар трябва да анализира ситуацията в хода на наркозата, като тогава също така може да направи фотографски и/или рентгенови снимки. Запознавайки се с уврежданията по зъбите и в устната кухина на детето като цяло, лекарят уведомява родителите и след тяхното съгласие изпълнява предварителния си лечебен план, коригиран по съответния начин в течение на медицинския сън.

4. Какви са алтернативите?

Други методи, алтернативи на лечението под медицински сън – са хипноза, аудиоаналгезия, позитивна психология и др. Това обаче са трудни за изпълнение методи и, често, с недостатъчна ефективност.

5. Как да се грижим за детето след лечение под пълна упойка?

След приключване на лечението грижата за детските зъби не трябва да се прекратява. Родителите трябва да следят за следното:

  • обучение в орална хигиена
  • флуорна профилактика
  • хранителна профилактика (балансирано хранене, хранителен режим и др.)
  • редовни контролни прегледи при дентален лекар

Запишете си час като ни се обадите на +359 877 821 221.

Всички права запазени 2023 | Дентални центрове О.СЕМ

Всички права запазени 2023 | Дентални центрове О.СЕМ