fbpx
 

Д-р Стамболиев обяснява какво представлява лечението с All-on-4 и All-on-6

01.05.2022

All-on-4 и All-on-6 e иновативна рехабилитационна концепция за лечение, което позволява в минимално кратки срокове възстановяването на горна или долна челюст с помощта на прецизно поставени 4 или 6 дентални имплантата.

Целите на тази концепция са следните:

 • Възстановяване на функцията и естетиката на зъбите на горна и/или долна челюст чрез поставяне на фиксирана мостова конструкция.
 • Възстановяване във възможно най-кратък срок чрез имедиатно натоварване с временна конструкция до 10 зъба (непосредствено след екстракцията на зъби / поставяне на денталните имплантати или до 72 часа след имплантирането).
 • По възможност се цели да се избегне костна аугментация. Концепцията е решение при трудни случаи с ниско разположени синуси и при нежелание/невъзможност на пациентите за синиус лифт.
 • Висок процент клинична успеваемост.
 • Възможност да се поддържа добра дългосрочна грижа и хигиена – мостът винаги може да бъде свален без да се унищожава, да се направи корекция при нужда и после отново да се върне в устата върху зъбните импланти.
 • Финансово достъпно решение за пациентите.

 

Последователност на лечението:

 • Диагностика/анализ вкл.:
 • Определяне линия на усмивката
 • Ортопедичното пространство
 • Панорамна рентгенография
 • 3Д компютърна томография
 • Фотодокументация
 • Поставят се 4 или 6 дентални имплантата в костта.
 • Към тях се свързват специални мулти-юнит абатмънти.
 • Към мулти-юнит абатмънтите се свързва мостовата конструкция.

 

Най-важните моменти, които имат значение за Вас до фиксиране на постоянната мостова конструкция:

 1. Още в първото посещение след поставянето на денталните имплантати се взима отпечатък от тяхната позиция.
 2. Второто и третото посещение са в рамките на един ден. Взима се височина на захапката и лицева дъга, последвано от проба с наредени зъби.
 3. На следващия ден (до 72 часа от имплантирането) върху имплантите се свързва временен мост максимум до 10 зъба.
 4. След 6 месеца временният мост се сменя с постоянен такъв от метал-керамика или цирконий на 12 зъба.

 

Предимствата за вас:

 1. В една хирургична процедура се екстрахират несъстоятелните зъби при тяхното наличие и се поставят денталните имплантати.
 2. Елиминира се нуждата от костни заместители.
 3. Поставя се временна, винтово закрепена, несваляща се конструкция в максимално кратък срок.
 4. Свалящата протеза, ако имате такава, се превръща в несвалящ се винтово закрепен мост.
 5. Финансово и времево спестяваща процедура, сравнена с манипулации, изискващи костни заместители и синус лифт.
 6. Възможност за лекуване на сложни случаи, които са останали без решение до този момент.

Запишете си час като ни се обадите на +359 877 821 221.

Всички права запазени 2023 | Дентални центрове О.СЕМ

Всички права запазени 2023 | Дентални центрове О.СЕМ