fbpx
 

Хирургични намеси при заболявания на
слюнчените жлези

Хирургични намеси при заболявания на слюнчените жлези

Оперативно лечение се налага при някои заболявания на слюнчените жлези:

Oтстраняване на ретенционни (задръжни) кисти

Най-често такива кисти се образуват върху устните, след прехапване. Каналчето на някоя от стотиците малки слюнчени жлезички по устната лигавица се прекъсва и слюнката се задържа в жлезата, издувайки я значително (като грахово зърно). Под местна упойка кистата се премахва и се поставят два-три фини шева. Снемат се след седмица.

Кисти могат да се образуват и в големите слюнчени жлези. Когато са в паротидната (околоушната) жлеза – под обща упойка, кистата се отстранява с малка част от околната жлеза. Когато е засегната подчелюстната жлеза – под обща упойка се отстранява цялата жлеза. Ако е засегната подезичната жлеза – премахва се кистата с цялата жлеза, под местна или обща упойка. В първите два случая се поставят дренажи и превръзка на лицето. Шевовете се снемат след седмица.

Отстраняване на слюнчени камъни

Те се образуват по различни причини, най-вече в подчелюстната жлеза, но също и в паротидната, а понякога и в малки слюнчени жлезички.

  • Ако камъкът е разположен в каналите на големите слюнчени жлези, често пъти той може да бъде отстранен през устата под местна упойка, като рядко се поставят шевове на мястото.
  • Ако камъкът е в самата жлеза, то жлезата се отстранява заедно с него (подчелюстна жлеза и малки слюнчени жлези) или част от жлезата се запазва (паротидна жлеза). Изискват се контролни прегледи. Шевовете се снемат след седмица.

Операции на слюнчени фистули

Фустулата се образува по различни причини (най-вече травма) и представлява ненормална връзка на слюнчения канал или слюнчената жлеза с кожата или лигавицата. Когато се отваря на лицето, такава фистула създава проблеми с постоянното отделяне на слюнка и увреждане на кожата, респективно влошаване на външния вид.

Операцията цели премахване на фистулата и се извършва под обща (понякога под местна) упойка. Фистулите на слюнчените канали изискват пластична намеса за затварянето на изхода на канала към кожата, докато тези на жлезите предполагат отстраняването на цялата подчелюстна жлеза или на част от паротидната. Поставят се шевове и превръзки. Налагат се контролни прегледи. Шевовете се снемат след седем-десет дни.

Операции при тумори на слюнчените жлези.

Туморите могат да бъдат доброкачествени и злокачествени – най-често са с вид на подуване. Когато доброкачествен тумор засяга малка слюнчена жлеза, премахва се с местна упойка, заедно с цялата жлеза. Когато засяга подчелюстната жлеза – премахва се под обща упойка, заедно с цялата жлеза, а когато засяга паротидната жлеза – премахва се под обща упойка, заедно с част от жлезата (понякога с цялата). Наложените превръзки и шевове се снемат след седмица.

Злокачествените тумори се лекуват оперативно под обща упойка с премахване не целите жлези, понякога с част от околните тъкани и лимфни възли. Пациентите по преценка подлежат на допълнително медикаментозно и лъчево лечение. Налагат се дренажи, шевове и превръзки, които остават за различен период от време.

За връзка с нас

Обадете ни се
0877 821 221 - Бургас
0876 778 886 - Стара Загора
Пишете ни
burgas@osemdental.com
starazagora@osemdental.com

Запазете своя час

Планирайте своето посещение в удобно за вас време.Работим и в събота.

Всички права запазени 2023 | Дентални центрове О.СЕМ

Всички права запазени 2023 | Дентални центрове О.СЕМ