fbpx
 

Ортогнатична хирургия и спомагателни хирургични операции при
ортодонтско лечение

Ортогнатична хирургия

Под термина ортогнатична хирургия (лицево-челюстна ортопедия) се разбира извършването на операции върху неправилно израсналите и съотнесени една към друга челюстни кости, които имат за цел поставянето им в позиция, даваща добър лицеизраз на пациента и позволяваща на ортодонта да постигне правилно и хармонично подреждане на зъбните дъги. Операциите се извършват на едната или двете челюсти (понякога и на брадичката), обикновено под обща (понякога под местна) упойка. Новото положение на челюстите се фиксира с титанови пластинки и винтове. Понякога за определено време се налага и междучелюстна фиксация (обездвижване на челюстите една към друга). Необходими са контролни прегледи, дори след снемането на шевовете след седмица. Операцията предхожда,съпътства (прави се по време на) или следва ортодонтското лечение.

Спомагателните хирургични операции при ортодонтско лечение целят създаването на подходящи условия, позволяващи наместването на зъбите да стане по начало възможно, по-бързо и безпрепятствено. Към тези операции се причисляват:

  • отстраняването на зъби (оперативно или не), които според ортодонта биха били пречка за ортодонското лечение – най-често мъдреци, свръхбройни зъби, недоразвити зъбни зародиши и други;
  • премахване / преместване на гингиво-букални връзки, задълбочаване на устното предверие (виж „пародонтална и муко-гингивална хирургия“) и други;
  • разкриване на непробили зъби, когато последните могат да бъдат изтеглени по ортодонтски път и наместени в зъбната дъга. Под местна (понякога под обща) упойка се срязва лигавицата, отстранява се част от костта, покриваща зъба и се оголва част от коронката му. Това позволява към нея да се фиксира ортодонтска скобичка и зъбът постепенно (с ластици и телени лигатури) да се изтегли и намести;
  • хирургично асистирана бърза небцова експанзия (разширение): обикновено се извършва под обща (или венозна) упойка и представлява подлигавично хирургично отваряне на небцовия шев (мястото на връзка на двете половини на небцето) и части от горната челюст, където костта е твърда и трудно се поддава на натиска на ортодонтския апарат. Това позволява ортодонтът бързо да добие разширяване на челюстта с разширителен винт;
  • поставяне на вътрекостни импланти в челюстните/лицевите кости, които ортодонтът използва за допълнителна упора на апаратите си в някои случаи.

Всички изброени намеси (с малки изключения) се извършват под местна упойка. След операцията, ще бъдат необходими контролни прегледи. Поставените шевове се премахват след седмица.

За връзка с нас

Обадете ни се
0877 821 221 - Бургас
0876 778 886 - Стара Загора
Пишете ни
burgas@osemdental.com
starazagora@osemdental.com

Запазете своя час

Планирайте своето посещение в удобно за вас време.Работим и в събота.

Всички права запазени 2023 | Дентални центрове О.СЕМ

Всички права запазени 2023 | Дентални центрове О.СЕМ