fbpx
 
https://osemdental.com/storage/2022/02/sharani-e1647552876202.png

Бързо, лесно, точно или как понякога само 14 седмици с Invisalign® ни делят от желаната усмивка!

👧 Л. дойде при нас с голямото желание да има прави зъби и красива усмивка. Ето как протече нейното лечение:

Етап 1 - подготовка
При първоначалния преглед се установи наличието на няколко кариеса и необходимост от почистване на зъбен камък.
Етап 2 - ортодонтска консултация
На втори етап се пристъпи към ортодонтска консултация с д-р Мая Шарани, на която се отбелязаха следните проблеми:

♦️ Струпвания и ротации в двата фронта

♦️ з. 46 с корона и висящо тяло на позиция 45

♦️ 1-ви зъбен клас по Енгел вляво и вдясно с медиална инклинация на 13 и 23

♦️ Дълбоко покритие

♦️ Изместена долна инцизивна точка спрямо средната линия вляво с 0,3 мм

♦️ Наличен мъдрец з. 28 – в костта
Етап 3 - План за лечение
След подробен анализ и две рентгенови снимки, д-р Шарани изготви два плана на лечение.
Етап 4 - Лечение
Заедно с Л. се спряха на единия от тях и без да се налага екстракция на мъдреца, пристъпиха към лечение с "невидимата" система Invisalign®.

🟢 Само 14 седмици по-късно заедно постигнаха:

✅ заоблени зъбни дъги
✅ корекция на ротациите във фронта
✅ съвпад на средните линии
✅ корекция на дълбокото покритие
✅ прекрасна и здрава усмивка

🦷 Зъби 11 и 21 бяха козметично изградени след ортодонтското лечение.
УСПЕХ!
Л. пази постигнатия резултат посредством снемаеми ритейнери, а ние ще я очакваме за профилактични прегледи на всеки 6 месеца.

Всички права запазени 2023 | Дентални центрове О.СЕМ

Всички права запазени 2023 | Дентални центрове О.СЕМ